Coornhertstraat Utrecht
Het leven en het werk van Dirck Volckertszoon Coornhert, dichter, filosoof en graveur. Coornhert Poëzie en proza van de straat Straatmuzen Een impressie van de Utrechtste Coornhertstraat De straat

Nieuw Straatgezichten

Het nieuwe straatboek is klaar! Op 18 maart 2018 was de feestelijke uitreiking van de eerste twee exemplaren aan de oudste (Karel) en jongste (Leon) bewoner.

Covers van de twee straatboeken.

Het boek is in een oplage van 250 gedrukt. Neem voor meer informatie contact op met postbode@coornhertstraat.nl.

100 jaar Coornhertstraat

In 2011 bestond de Coornhertstraat 100 jaar. We vierden dit op zaterdag 24 september met een gezellig straatfeest.

Bent u van de straat? Ken ik u? Kent u mij? Van alles wat bestaat zijn de andere tegels mij het meest nabij. A.d.R.Straatgedicht

Zaterdag 24 september 2011 werden de 25 dichttegels onthuld die het Utrechts Dichtersgilde schreef voor de 100-jarige Coornhertstraat.

Chrétien Breukers, Ingmar Heytze en Ruben van Gogh gaven bij die gelegenheid een korte voordracht.

Straatgezichten

Wethouder Victor Everhardt reikte de eerste exemplaren van 'Straatgezichten — 100 jaar Coornhertstraat' uit aan enkele oud-bewoners van de straat. Het boek vertelt de geschiedenis van de Coornhertstraat vanaf de bouw van het eerste huis in 1911. Verder toont het boek de huidige bewoners, gefotografeerd in of om hun eigen huis.

Straatgezichten — 100 jaar Coornhertstraat